SAR – search und rescue #14

josefa

wartungsarbeiten in gozo #12

14.september – 28. september 2019

crew:
sampo, thomas, katrin, jonas, lukas, michael, max